Kakuro

◄ Sudoku var kul men kakuro är ännu roligare. Anta utmaningen och bli den första att lära dig det nya spelet som förväntas bli sudokuns populära efterföljare.

Kakuro – den spännande efterföljaren till sudoku innehåller förklaringar och tips till hur man löser kakuro. Här finns sammanlagt 200 pussel, i olika storlekar, för såväl nybörjaren som för experten.

◄ Ett fascinerande och vanebildande pussel som kombinerar sudokuns logik med korsordets upplägg med korsordsnycklar och vågräta och lodräta lösningar. Allt du behöver kunna i kakuro är att lägga ihop ensiffriga tal – samt tänka logiskt.

I kakuro bildar man summor av de ensiffriga talen 1-9. Till höger eller nedanför en summa fyller man i siffrorna i de tomma vita rutorna. För att komma fram till en summa får man bara använda varje siffra mellan 1 och 9 en enda gång.

För att bli en skicklig kakurolösare gäller det att lära sig vilka talkombinationer som är möjliga i vissa speciella lägen. T ex kan summan 7 uppdelat i tre rutor endast bli siffrorna 1+2+4 (kom ihåg att varje siffra bara får förekomma en gång i en följd). Summan 30 uppdelat i fyra rutor måste på motsvarande sätt bli 6+7+8+9.

För att sedan bestämma i vilken av rutorna som respektive siffra ska placeras, så behöver man se vilka tal som kan förekomma i den korsande raden eller kolumnen.