Utgiven: Oktober 2011

Översättning: Lena Kamhed

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 252 x 301 mm

Omfång: 360 sidor

ISBN: 978-91-86597-16-0

Krigsherrar

Militärhistoriens främsta befälhavare

R. G. Grant

Krigsherrar tar med läsaren på en militärhistorisk odyssé, från antikens slagfält fram till vår tids konflikthärdar – det är historien sedd genom ögonen på de skickligaste och djärvaste befälhavarna.

Följ Alexander den stores erövringar. Möt Gustav II Adolf i Lützendimman. Förundras över Karl XII:s uppgång och fall. Färdas med George Washington i det amerikanska frihetskriget. Skärskåda Napoleons storhetsvansinne. Kämpa mot nazisterna tillsammans med pansargeneralen Patton.

Boken är fullspäckad med fotografier, kartor och ritningar som tillsammans med citat, minibiografier och texter med historiskt perspektiv gör den till ett omistligt referensverk över historiens största militära ledare – på land, till sjöss och i luften.

Ur förordet:

Respekten för militära ledare som förebilder har minskat under senare år. Hjältar som Alexander den store och Julius Caesar, som en gång hyllades över hela världen, har tappat mycket av sin forna glans, inte minst som följd av kritiska biografier där de porträtterats som maktlystna och som ansvariga för regelrätta massakrer. Men männen i denna bok uppvisar många och varierande mänskliga kvaliteter, som moralisk styrka, beslutsamhet, uthållighet under press, fysiskt mod, omsorg om soldaterna och förmåga att axla ett stort ansvar. Det moderna samhället kan mycket väl komma att upptäcka att dessa förmågor också behövs i framtiden. Kanske mer än någonsin.