Utgiven: Maj 2017

Omslag: Emma Graves

Uppläsare: Maria Lyckow

Omfång: del 1: 1T 6M, del 2: 3T 15M, del 3: 1T 26M, del 4: 1T 20M, del 5: 1T 20M, del 6: 36M

ISBN: del 1: 978-91-7461-973-7, del 2: 978-91-7461-974-4, del 3: 978-91-7461-975-1, del 4: 978-91-7461-981-2, del 5: 978-91-7461-981-2, del 6: 978-91-7461-982-9

Kungar, drottningar, älskare och älskarinnor

Margareta Beckman

Kungar, drottningar, älskare och älskarinnor skildrar ett antal fascinerande människoöden – lysande, dramatiska och sorgliga. Bland forna tiders kungligheter var skälen till äktenskap framför allt politiska. Oftast var ett giftermål avsett att skapa eller befästa goda relationer mellan två länder. Sedan gällde det för de båda tilltänkta – vanligen tonåriga – makarna, som tidigare bara sett varandra på starkt förskönande porträtt, att snarast producera en arvinge. I sällsynta fall uppstod ömma känslor men ofta var båda lika uttråkade och sökte sin njutning på annat håll. Många av dessa utomäktenskapliga förbindelser var naturligtvis högst tillfälliga. Kungar, drottningar, älskare och älskarinnor skildrar i första hand de kvinnor och män som genom sina kärleksrelationer uppnådde en betydande politisk, social och ekonomisk position i olika europeiska länder, främst under 1600- och 1700-talen.