Utgiven: Januari 2023

Omslag: Emma Graves

Förord/efterord: Amanda Svensson

Översättning: Eva Liljegren

Band: Inbunden

Format: 125 x 190 mm

Omfång: 144 sidor

ISBN: 978-91-8018-621-6

E-bok: 978-91-8018-674-2

Lady Susan

Lady Susan är en underhållande brevroman och ett av Jane Austens tidiga verk, skriven 1793–94, men utgiven postumt. I brev som skickas mellan romanens karaktärer får vi följa änkan Susan Vernons försök att skaffa både sig själv och sin dotter ett gott parti. Susan är inte bara bedövande vacker utan också intelligent och kvick. Men där slutar likheterna med den typiska hjältinnekaraktären. I breven tecknas ett porträtt av en självisk, hänsynslös och manipulativ kvinna som spelar ett cyniskt och slugt spel med männen i sin omgivning.

Lady Susan sticker ut bland Jane Austens verk, bland annat i det att Susans omoraliska beteende inte straffas lika hårt som liknande handlingar gör i Austens övriga böcker.