Utgiven: Augusti 2010

Översättning: Göran Andolf

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 155 x 226 mm

Omfång: ca 350 sidor

ISBN: 978-91-85183-99-9

Pocket: 978-91-86597-15-3

Om Tyskland segrat

56 alternativa scenarier

Vad hade hänt om Stalin ingått en pakt med västmakterna 1939, om de allierade hade slagits tillbaka på D-dagen, om Tyskland segrat eller om Sverige dragits in i andra världskriget? Frågor av det slaget öppnar för en mängd alternativa scenarier och gör att historien inte längre ter sig lika självklar.

I Om Tyskland segrat – 56 alternativa scenarier försöker en rad internationellt framstående historiker ge svaren på sådana frågor genom att måla upp troliga händelseförlopp. Här får vi alltså veta vad som sannolikt hade hänt om München-överenskommelsen aldrig träffats, om Hitler inte förklarat krig mot USA eller om atombomben aldrig fällts över Hiroshima och Nagasaki.

Om Tyskland segrat – 56 alternativa scenarier är en både fängslande och skrämmande alternativ historieskrivning som ger nya perspektiv på andra världskriget och beskriver de riktningar som detta krig kunde ha tagit och ibland också var snubblande nära att ta. Boken innehåller kartor samt ett specialskrivet kapitel av Dick Harrison om vad som hade hänt om Sverige blivit en krigförande part.