Utgiven: Oktober 2018

Omslag: Niklas Lindblad

Översättning: Kjell Waltman; Inge R.L. Larsson

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 135 x 210 mm

Omfång: ca 250 sidor

ISBN: 978-91-7779-389-2

Prickskytt i Röda armén

Memoarer från andra världskriget

Jevgenij Nikolajev

Jevgenij Nikolajev var en av Sovjetunionens främsta prickskyttar under andra världskriget. Under sin karriär oskadliggjorde han 324 fiendesoldater, de flesta under den fruktansvärda belägringen av Leningrad 1941–42.

Genom hans memoarer lyser Röda arméns hårdnackade uthållighet i försvaret av Lenins stad mot de tyska angriparna, liksom den centrala roll som de ryska prickskyttarna spelade i slaget. Nikolajev beskriver de många timmar som han ägnade åt noggrann observation medan han i dold eldställning låg stelfrusen och väntade på ett tillfälle att skjuta en fiende.

Prickskytt i Röda armén ger insikt i hur det var att strida i några av andra världskrigets blodigaste slag.

 

Jevgenij Nikolajev föddes i Tambov 1920. Han blev inkallad till militärtjänst i oktober 1941, och placerades inledningsvis i Karelen. Hans NKVD-enhet flyttades till Leningradsektorn kort efter den tyska invasionen 1941. Efter att ha blivit sårad i december 1942 överfördes han till kontraspionaget (SMERSJ) och blev i slutet av kriget kapten i ett artilleriförband som stred i Tyskland.