Utgiven: Februari 2017

Översättning: Kjell Waltman och Inge R.L. Larsson

Band: Kartonnage

Format: 135 x 165 mm

Omfång: 256 sidor

ISBN: 978-91-7461-686-6

Psykologi i kvadrat

100 begrepp att känna till

Christopher Sterling och Daniel Frings

Har du någonsin undrat hur tankeprocesser fungerar? Kan ärvda gener avgöra vilka personlighetsdrag en människa har? Hur lär sig barn språk?

Psykologi är läran om allt från hur vi interagerar med varandra till de sätt på vilka vi uppfattar och tolkar vår omvärld. Psykologi i kvadrat lyfter på locket till studier om den mänskliga naturen – alltifrån de mest fundamentala frågorna som till exempel hur vi lär oss språk, till de komplexa debatterna om miljö och arv. Med 100 ämnen indelade i 10 kapitel, vart och ett med tydliga illustrationer, ger boken en perfekt introduktion till allt som väcker vår nyfikenhet.

Psykologi ger oss grunden till att förstå oss själva och andra. Dess teorier och begrepp definierar hur vi interagerar med vår omvärld. Psykologi i kvadrat vägleder genom 100 av de viktigaste, mest spännande och uppdaterade ämnena inom psykologin, och belyser allt från barndomens utveckling till sportpsykologi. 10 x 10 ämnen presenterar 100 grundläggande begrepp rakt på sak. Tydliga illustrationer gör även de mest komplexa förklaringarna lätta att ta till sig.

I samma serie på Lind & Co finns även Fysik i kvadrat och Matematik i kvadrat.