Utgiven: Oktober 2022

Uppläsare: Fredde Granberg

Omfång: 8T 52M

ISBN: 978-91-8019-935-3

E-bok: 978-91-8019-936-0

Råttkrutet

Andreas Karlsson

År 1619 i det danska Halland. En framstående handelsman i staden avlider under mystiska omständigheter. Stadsfältskären är övertygad om att det rör sig om förgiftning och den till synes skyldige blir snabbt infångad. Men David klockare, som är en kyrkans man med fallenhet för att lösa gåtor, upptäcker snart bevis som kullkastar allt, och lagens män står handfallna. Utredningen blir en svår prövning för David som brottas med ett olösligt mordfall samtidigt som han anfäktas av demoner från Kalmarkrigets dagar. Några helt ovidkommande detaljer leder plötsligt in David på ett helt nytt spår – med tankegångar som alla andra förbisett …

Råttkrutet är en rafflande spänningsroman med autentisk historisk bakgrund.