Utgiven: Mars 2016

Omslag: Emma Graves

Uppläsare: Anja Lundqvist

Omfång: 9T 14M

ISBN: 978-91-7461-594-4

Rävungen

Torey Hayden

Rävungen är berättelsen om sexåriga Sheila, en begåvad men emotionellt störd flicka. När hon binder fast en liten pojke vid ett träd och tänder eld, inser man att hon är farlig för sin omgivning och beslutar att hon skall tas om hand för vård. I väntan på en ledig plats på sjukhus hamnar hon i Torey Haydens klass för psykiskt handikappade barn. Nu börjar en hård och tidvis mycket otacksam kamp för att återge den lilla flickan hennes människovärde och hennes tilltro till omvärlden.