Utgiven: April 2009

Översättning: Ragnar Strömberg

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 130 x 210 mm

Omfång: ca 180 sidor

ISBN: 978-91-85801-56-5

Samlade dikter

Paul Auster

Paul Auster har med framför allt sina romaner kommit att bli inte bara en av Amerikas främsta författare i våra dagar utan också en av de mest lästa. Det är dock inte så allmänt känt att Auster började sin bana som poet och ägnade hela 70-talet åt att skriva och ge ut poesi.

I Samlade dikter möter vi först den då drygt tjugoårige poeten och får därefter följa honom på den väg som ska leda fram till de prosatexter som gjort honom så berömd. I dessa dikter kan man skönja teman och filosofiska frågeställningar som sedan kom att sätta sin prägel på romanerna. Det här är därför ett unikt tillfälle för alla Austers läsare att få ledtrådar till vad det är som ger hans berättelser deras laddning.

I Samlade dikter är det än en gång ordekvilibristen Auster som framträder, men här i ännu mer koncentrerade formuleringar än annars och med den musikaliska kvalitén i språket än tydligare. Austers dikter kastar ljus över hans romaner och synliggör kontinuiteten i detta betydande författarskap samtidigt som de berör läsaren.