Utgiven: Januari 2012

Omslag: Katy Kimbell

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 135 x 226 mm

Omfång: ca 150 sidor

ISBN: 978-91-7461-072-7

Skrifdon och papper, brefkort, frimärken

Fyra essäer om Strindberg

Elena Balzamo

August Strindberg var som bekant en flitig brevskrivare och författade mellan åren 1858 och 1912 över 10 000 brev – i genomsnitt ett brev varannan dag!

Ibland är breven långa, ibland innehåller de bara ett par rader eller rentav bara ett par ord. De behandlar alla ämnen mellan himmel och jord: från rekvirering av en låda cigarrer till Guds existens, från trädgårdsskötsel till skilsmässoärenden.

Strindbergs brev är texter som skiljer sig väsentligt från hans andra verk. Deras status är annorlunda. De är varken liv eller diktning, utan snarare båda delarna, ett konstant pendlande mellan verkligheten och fiktionen. Och först och främst utgör de ett fascinerande dokument som återspeglar hur individen August Strindberg fungerade, hans andliga dialektik, hans tankes mekanismer, samtidigt som de innehåller en självbild och ett subtilt strategiskt framfarande.

Strindbergs brev är långt ifrån okända. Flera generationer forskare har använt dem både som studieobjekt och – oftast – som bevismaterial för att bekräfta och underlätta analysen av hans författarskap. I de här föreliggande essäerna är förhållandena omvända: breven står i centrum, de skönlitterära texterna tjänar enbart som illustrationer.

Den bild av Strindberg som hans brev förmedlar kan starkt påverka vårt sätt att läsa, förstå och uppskatta hans skrifter. Det strindbergska språkets magi jämte den vitala energi som brevtexterna förmedlar, gör honom levande och trovärdig. Hans påtagliga närvaro i korrespondensen förvandlar den till ett litterärt verk av speciellt slag, kanske det största av alla hans skrifter.