Utgiven: Mars 2014

Översättning: Svante Skoglund

Band: Kartonnage

Format: 227 x 297 mm

Omfång: 224 sidor

ISBN: 978-91-86597-62-7

Slagfält under medeltiden

från Hastings 1066 till Brunkeberg 1471

Kelly DeVries, Martin J. Dougherty, Christer Jörgensen m.fl.

Vilken taktik låg bakom Vilhelm Erövrarens politiskt avgörande seger i slaget vid Hastings? Hur lyckades fransmännen ta sig in i det välbefästa Château Gaillard och göra slut på belägringen? Vilken betydelse fick segern i Konstantinopel 1203–1204 för Venedigs utveckling till stormakt? Hur gick det till när en svensk bondehär under Sten Sture lyckades besegra den danske kungen i slaget vid Brunkeberg år 1471?

Slagfält under medeltiden är en guldgruva för den som är intresserad av militärhistoria, strategi och ledarskap, eller för den som vill veta mer om en av medeltidens viktigaste aspekter – de ständigt närvarande, och ofta förödande, krigen.

I boken skildras 20 av de viktigaste slagen under den här dynamiska epoken i vår historia. För varje slag beskrivs det politiska sammanhanget, de stridande parterna, styrkornas disposition, terrängförhållanden och vald taktik. På översiktliga färgkartor kan läsaren följa truppernas förflyttningar och i fördjupningstexter läsa om hur rustningar och vapen utvecklades.