Utgiven: Oktober 2008

Band: Kartonnage

Format: 200 x 230 mm

Omfång: ca 240 sidor

ISBN: 978-91-85801-33-6

Stockholm turiststaden

Ulf Sörenson (Red.)

”Hvad är en tourist?” Carl Jonas Love Almqvist mötte de första turisterna och sedan dess har de blivit allt fler. Turismen utpekas som den idag viktigaste ”industrin” i världen.

Men vad betyder turismen för Stockholm? Och vad gör Stockholm för turisterna? S:t Eriks årsbok ställer frågor och söker svar. Här berättas om turismens historia med de stora utställningarna och marknaderna, slottet som den första sevärdheten, hotellens utveckling, kryssningsfartyg och sightseeing.

Men årsboken handlar lika mycket om dagens turiststad som gårdagens. Den presenterar turistnäringen med sin statistik och frågar: hur möter museerna turisten, hur lever Stockholm upp till anspråken på att vara en design- och modestad och vad betyder våra världsarv?