Utgiven: December 2005

Band: Kartonnage

Format: 200 x 230 mm

Omfång: 240 sidor

ISBN: 9789-91-8526-703-1

Slutsåld

Stockholm

den växande staden

Ulf Sörenson (Red.)

Stockholm – den växande staden skildrar processen kring utformningen av det offentliga rummet. Arkitektur och byggnation i huvudstaden är angelägna frågor som väcker ett stort engagemang och starka åsikter hos de allra flesta människor; en uppmärksamhet som inte minst gör sig gällande i en mycket livfull och pågående mediedebatt runt byggnadsförslag och stadsplanering. Stockholms utseende i dag och i framtiden är någonting som berör alla boende och besökande.

En stor del av den kommande stadsutvecklingen är, i mer eller mindre grad, redan bestämd. Boken inleds därför med en presentation av vad som ligger på Stadsbyggnadskontorets bord. De inblandade arkitekterna ger en översiktsbild av hur Stockholm kommer att förändras under de närmaste årtiondena. Läsaren får även ta del av förslag på att skapa nya cityliknande kärnor i stadens utkanter för att avlasta trycket på dagens centrum, vilket är en lösning som på senare tid förts fram för flera europeiska storstäder.

Stockholm – den växande staden ger också utrymme åt flera författare som diskuterar olika aspekter av arkitektur, byggnation och stadsutveckling. Dessutom innehåller boken även en studie av några potentiella framtidsscenarier för ekologi och miljö i Stockholm. En viktig del är likaså hur staden har utvecklats de senaste åren och i vilken utsträckning som nyligen avslutade byggnadsprojekt kan ses som en länk mellan det gamla och det nya Stockholm, där varje generation bygger sin del av den växande staden.

 

Stockholm – den växande staden är Samfundet S:t Eriks årsbok 2005.