Utgiven: November 2009

Fotograf: Magnus Rietz

Band: Inbunden

Omfång: 265 sidor

ISBN: 978-91-8580-176-3

Slutsåld

Svenska fyrar

Magnus Rietz och Harry Sellman

För sjöfarten var de länge viktiga angöringspunkter och ledsagare längs våra kuster. För gemene man bara något bekant namn i radions sjörapport. Idag är våra fyrars betydelse inte lika självklar längre. Nya navigationshjälpmedel har tvingat fyrarna att dela med sig av sina arbetsuppgifter. Fotografen Magnus Rietz har under flera år lidelsefullt fotograferat fyrarna längs våra kuster. Tillsammans med förre lotsdirektören Harry Sellman presenterar han Sveriges alla kustfyrar samt en handfull av de lite mindre. I elfte timmen hjälper dessa kännare av fyrar till att fästa uppmärksamheten på en tämligen anonym men högst väsentlig del av vårt kulturarv.