Utgiven: Augusti 2014

Omslag: Carl-Johan Nordin och Jonas Bard, Böfüms

Band: Inbunden

Format: ca 190 x 295 mm

Omfång: ca 330 sidor

ISBN: 978-91-86597-78-8

Svenska jagare

Fyrtio legendariska fartyg med detaljerade ritningar

Lars Carlbom

De första torpedbåtarna utvecklades i Europa från mitten av 1800-talet och framåt. Deras viktigaste uppgift var att försvara strategiskt belägna hamnar. Under första och andra världskrigen tog konstruktion och byggande av nya typer av jagare en rasande fart. De var smidiga och snabba vilket passade flottorna i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien. I Sovjetunionen byggdes ett trettiotal fartyg och Japan utvecklade och byggde en egen jagarklass under andra världskriget.

I den svenska flottan väcktes intresset för fartygstypen vid 1900-talets början. Den första svenska jagaren, Mode, beställdes från England 1902. Den hade en kanon i fören. På de tidiga jagarna upptog maskineriet hela mittskeppet. Manskapet och fartygsledningen höll till föröver ovanför kanonen och blev utsatta för väder och vind och ofta översköljda av vatten. Efter några år började jagare byggas på svenska varv, i början av Kockums och Lindholmens varv. Mellan åren 1902 till 1959 lät svenska flottan bygga totalt fyrtio fartyg av jagartyp. Idag finns endast ett fartyg bevarat, jagaren Småland, som ligger som museifartyg i Göteborgs marina centrum.

I boken finns detaljerade ritningar av varje jagare från fören, aktern, styrbords- och babordssidorna. I många fall är fartygsritningarna kompletterade med konstruktionsdetaljer. Bestyckningen avbildas också. Vid varje fartyg finns en utförlig tabell över relevanta fartygsfakta. Det är ett unikt och rikhaltigt material som ger varje intresserad en noggrann översikt.