Utkommer: Oktober 2023

Omslag: Niklas Lindblad

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 155 x 228 mm

Omfång: Ca 300 sidor

ISBN: 978-91-8018-664-3

Kommande

Svenskar i främlingslegionen

Frivilliga i fransk tjänst från 1831 till idag

Lars Ericson Wolke

Den franska främlingslegionen har funnits i snart 200 år, en väloljad krigsmaskin med omvittnat hård disciplin. Från att länge ha ansetts vara ett tillhåll för förbrytare på flykt undan rättvisan, har bilden idag ändrats till en elitstyrka som deltar både i väpnade insatser och fredsbevarande operationer. Sedan grundandet 1831har flera hundra svenskar ingått i legionen. Några av dem har skrivit brev och dagböcker, eller tecknat ned sina minnen. Deras upplevelser sätts här in i ett större politiskt och militärt sammanhang. Från de franska kolonialkrigen i Nordafrika och Indokina under 1800-talet, via första världskrigets skyttegravar och andra världskrigets hårda strider kring Narvik 1940, till de brutala frihetskrigen i Indokina och Algeriet. Tyngdpunkten ligger på perioden 1914 -1991 och boken ger läsaren djupare insikter i främlingslegionens dramatiska historia.

Fler böcker av Lars Ericson Wolke