Utgiven: Augusti 2022

Omslag: Niklas Lindblad

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 135 x 210 mm

Omfång: Ca 220 sidor

ISBN: 978-91-8018-472-4

E-bok: 978-91-8018-555-4

Sverige under andra världskriget

Anders Frankson (red.)

Andra världskriget upphör aldrig att fascinera oss. Här får vi fördjupa oss i tio hemliga planer och dolda projekt. Hur planerade Sverige att bekämpa de tyska pansarförbanden? Fanns det hemliga spionbaser i Sverige? Hur fungerade krigsårens hemliga övervakningsimperium, Säpos föregångare Allmänna säkerhetstjänsten?

I den rikt illustrerade Sverige under andra världskriget – Hemliga planer och projektlyfter flera av våra främsta militärhistoriska författare fram intressanta perspektiv på de dramatiska krigsåren 193945.

Anders Frankson är verksam som militärhistorisk författare och redaktör på Pennan & Svärdet, som utges av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. I boken medverkar även Lars Ericson Wolke, Ulf Sundberg, Sten Ekman, Lars-Göran Dybeck, Anders Ehrnrborn och Wilhelm Agrell.