Utgiven: Juni 2019

Omslag: Sara Jonasson

Översättning: Sara Jonasson

Band: Spiral

Format: 180 x 197 mm

Omfång: 16 sidor

ISBN: 978-91-7861-428-8

Traktorn

Var, hur, varför?

Andrea Erne

Utan en traktor blir ingenting gjort på bondgården! Här kan små barn få veta allt om detta populära arbetsfordon och följa dess arbete på gården. Vi får till exempel veta vad traktorn gör under skörden och hänga med när den drar vagnar med olika last.

Man får också följa med i lite mer ovanliga situationer, som när traktorn vintertid fungerar som snöplog.

 

Var, hur, varför?-serien låter barn upptäcka världen på ett kul och lekfullt sätt. Med ett tåligt format och massor av flikar att öppna passar böckerna perfekt för vetgiriga barn. Faktatexterna är centrerade kring var, hur, varför-frågor som besvaras både i myllrande bilder och enkla, lättlästa texter.

På Lind & Co utkommer även Borsta tänderna och gå på pottan – Var, hur, varför? och Var bor djuren? – Var, hur, varför?