Utgiven: April 2011

Omslag: Mikael Norman

ISBN: 978-91-86597-08-5

Pocket: 978-91-86597-65-8

Tyskar och allierade i Sverige

svensk krigshistoria i nytt ljus

Lars Gyllenhaal

Visste du att det förutom vanliga tyska soldater även fanns SS-soldater och tyska militärförråd i Sverige under andra världskriget? Tredje riket var fysiskt närvarande i vårt land. Men bilderna av allierade specialförband, ”polistrupper” och flygare i Sverige, illustrerar att även den allierade närvaron var mycket mer omfattande än vad som allmänt antas, och kanske av större framtida betydelse?

Det här är boken om både den tyska och allierade närvaron i Sverige och vad som än idag finns att se av den. Boken innehåller en unik guide över platser i Sverige med tysk och allierad anknytning, från Treriksröset till Trelleborg.

Lars Gyllenhaal har under mer än tjugo år samlat relevanta bilder från privatpersoner och arkiv. Sedan denna bok första gången utkom år 2011 har flera nya bilder dykt upp och finns med i denna reviderade och utökade upplaga.

”Författaren har inte nöjt sig med den officiella historieskrivningen […] Boken är en guldgruva för den vetgirige.” Bernt Blomgren, Bibliotekstjänst

”Gyllenhaals bok är lättläst och mycket intressant. De många utmärkta bilderna kompletterar texterna på ett bra sätt och är ett resultat av många års djupdykande i arkiv och privata album.” Uno Gradin, Militär Historia