Utgiven: Juni 2019

Omslag: Sara Jonasson

Översättning: Sara Jonasson

Band: Spiral

Format: 180 x 197 mm

Omfång: 16 sidor

ISBN: 978-91-7861-430-1

Var bor djuren?

Var, hur, varför?

Anne Möller

Hundar och katter bor ofta med människor i hus och lägenheter. Men hur är det med alla andra djur? Var bor de?

I den här boken presenteras en mängd olika djurs boplatser. Här kan man läsa och titta på fåglars nästen där de lägger sina ägg och uppfostrar sina små, ekorrens bo uppe i träden och kaniners hålor under jorden. Man får också redan på hur bävrar bygger sina dammar och att bin ibland bor inuti träd.

 

Var, hur, varför?-serien låter barn upptäcka världen på ett kul och lekfullt sätt. Med ett tåligt format och massor av flikar att öppna passar böckerna perfekt för vetgiriga barn. Faktatexterna är centrerade kring var, hur, varför-frågor som besvaras både i myllrande bilder och enkla, lättlästa texter.

På Lind & Co utkommer även Traktorn – Var, hur, varför? och Borsta tänderna och gå på pottan – Var, hur, varför?