Utgiven: September 2022

Uppläsare: Johan Holmberg

Omfång: 5T 58M

ISBN: 978-91-8019-969-8

Vietnamdesertörerna :

amerikanska avhoppare i Sverige

Johan Erlandsson

”Det är väl fullständigt klart. Ingen ansvarskännande människa kan vara med om galenskapen i Vietnam.” Orden är Craig Andersons. Han var en av de första i en stor ström amerikanska desertörer som åren 1967-1973 flydde Vietnamkriget för Sverige, länge det enda land som gav dem asyl. Sammanlagt kom ungefär 800 militärer hit.

Så här snart 50 år sedan de första desertörerna kom har författaren Johan Erlandsson sökt upp dem igen. Han möter Alan, som både hunger- och törststrejkade för desertörernas sak. Här finns Vincent, vars pappa beordrade honom att genast komma tillbaka från det kommunistiska isberget Sverige. Och Lew som valde att resa tillbaka till USA för att uppmärksamma kampen för amnesti för desertörerna, men dömdes till flera månader i militärfängelse.

Vietnamdesertörerna är en berättelse om mod och kurage, om ett annat Sverige och om ett USA som aldrig riktigt skulle förlåta dem.