Utgiven: Juni 2016

Omslag: Niklas Lindblad

Översättning: Jan Wibom

Band: Inbunden

Format: 210 x 250 mm

Omfång: 160 sidor

ISBN: 978-91-88243-08-9

Vikingarnas värld

Vikingarnas historia i kartor, text och bilder

Kim Hjardar

Vikingarnas värld innehåller över 55 kartor och kan fungera som en historisk atlas över vikingatiden. Med hjälp av kartor och bilder får vi ta del av var vikingarna bodde och vart de reste. Utöver krig och koloniseringar, lär vi oss om vikingarnas handelsvägar, bosättningar, naturresurser och religionstillhörighet.

Vikingarna levde i en värld som idag är oss helt främmande: en utpräglad hederskultur i ett strikt klassindelat samhälle. Men de seglade över samma hav som vi, och de brukade samma jord.

Vikingarnas värld ger en delvis ny inblick i en period som kanske är den mest spännande och dynamiska i Nordeuropas historia.