Utgiven: Juni 2015

Omslag: Fischer och Co

Översättning: Margareta Beckman

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 135 x 210 mm

Omfång: 320 sidor

ISBN: 978-91-86597-85-6

Wehrmachtsoldaternas brev från fronten 1939–1945

Marie Moutier

Omkring 17 miljoner Wehrmachtsoldater deltog i andra världskriget. Under de dryga fem år som kriget varade höll de flesta av dem brevkontakt med sina nära och kära.

Breven beskriver krigets vardagsliv på alla fronter, från invasionen av Polen till Berlins fall. De berättar på sitt eget sätt andra världskrigets historia. Under de första krigsåren är breven fyllda av hopp och tillförsikt, för att efter nederlagen vid Stalingrad och Normandie bli mer och mer modfällda. Men framförallt får dessa brev oss att inse att de tyska soldaterna också var människor – mitt bland alla fasor de upplevde var det framförallt kärleken till de närmaste som fick dem att härda ut.

Den franska historikern Marie Moutier har gjort ett urval bland de över 16 000 brev från Wehrmachtsoldater som i dag finns bevarade på Post- och telekommunikationsmuseet i Berlin. Ett knappt hundratal av dessa presenteras i denna bok. De är kronologiskt ordnade efter krigsskådeplatserna i Polen, Frankrike, Norge, Ryssland och Afrika.

Under läsningens gång får vi ta del av soldaternas ångest över krigets brutalitet och de alltmer försämrade materiella villkoren. Men eftersom dessa soldater också utgjorde Hitlers spjuthuvud i andra världskriget framgår också den nazistiska lärans betydelse för Tredje rikets soldater med skrämmande tydlighet.