Anders Frankson

Anders Frankson är militärhistorisk författare och redaktör för Pennan & Svärdet, som utges av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

Pressmaterial