Anders Frankson

Anders Frankson är militärhistorisk författare och redaktör för Pennan & Svärdet, som utges av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Tidigare har han med militärhistorikern Niklas Zetterling skrivit en rad böcker om östfronten under andra världskriget. Flera titlar har översatts till danska, norska, finska, engelska och kinesiska. På Lind & Co har vi givit ut Sverige under andra världskriget: myter och legender (2020) och 101 svenska sevärdheter från kalla kriget (2023).

Pressmaterial