Anna Achmatova

Anna Achmatova är en av 1900-talets allra största poeter. Achmatova, som föddes 1889 och dog 1966, kom att bevittna några av historiens största omvälvningar och katastrofer, och bar i sin diktning just vittnesbörd om vad hon sett och varit med om.