Foto: Eva Lindblad

David Bergman

David Bergman växte upp i Norrbotten och utbildade sig till officer vid Militärhögskolan. Han har i huvudsak arbetat med psykologiska operationer och är en av grundarna av det svenska Psyops-förbandet. Han har tjänstgjort både på Balkan och vid Fort Bragg i USA. Utöver sin militära utbildning har Bergman en kandidatexamen i litteraturvetenskap, en magisterexamen i psykologi och parallellt med sin militära karriär har Bergman doktorerat på psykologin bakom prestationer under extrem press.

Pressmaterial