Elena Balzamo

Elena Balzamo är född i Moskva och bosatt i Frankrike. Hon är verksam som litteraturhistoriker och har som översättare introducerat fransmännen för verk av bland andra Carl Jonas Love Almqvist, August Strindberg och Kerstin Ekman. Balzamo är hedersdoktor vid Umeå universitet och har blivit mångfaldigt belönad för sina kulturfrämjande insatser, bland annat med Svenska Akademiens översättarpris och Nordstjärneorden. På Lind & Co har hon utkommit med Skrifdon och papper, brefkort, frimärken – Fyra essäer om Strindberg (2012) och En enkel till Paris (2014).

Pressmaterial