Gunnar Ekberg

Gunnar Ekberg levde under en period med skyddad identitet men kunde sedermera verka öppet inom reklambranschen i Malmö.