Jan Olsson

Jan Olsson har en lång karriär inom poliskåren bakom sig, i stor uträckning som kommissarie och brottsplatsutredare. Han har lett flera uppmärksammade utredningar såsom den gällande den s.k. Lasermannen, mordet på Catrin da Costa m.fl. Han deltog även inledningsvis i utredningen gällande Thomas Quick vilken han dock lämnade efter att ha ifrågasatt den inriktning utredningen kom att få.

Jan Olsson har vidare undervisat i gärningsmannaprofilering samt anlitats som expert i ett stort antal brottmål även efter att han gått i pension från sin tjänst inom polismyndigheten.

Efter debuten som författare med romanen En mördare blir till år 2013 har han och Reine Nelson börjat skriva kriminalromanserien Polisen och advokaten där de förankrar sina erfarenheter inom området på ett verklighetsnära och därmed spänningshöjande sätt.

Pressmaterial