Johan Ramberg

Johan Ramberg är verksam som konstnär och kursledare i akvarell. Han har studerat hos några av landets skickligaste akvarellister och har själv undervisat hundratals elever i akvarelltekniken.

Han har tidigare på Lind & Co utkommit med Akvarell – Vattendansen och det intuitiva måleriet som tillsammans med hans tidigare böcker, Akvarell – Lekfulla övningar och kreativa insikter samt Teckning – Klassiska tekniker och nya idéer, har använts som inspirationskällor både för erfarna konstutövare och nybörjare i måleri.

Pressmaterial