Kim Hjardar

Kim Hjardar (f. 1966) är historiker vid universitetet i Oslo med huvudsaklig inriktning på vikingatid och nordisk medeltid. Han har en lång erfarenhet av att förmedla och levandegöra vikingatiden och har givit ut Vikingarnas värld (2016), Vikingar i krig och fred (2020) och Vikingarnas största slag (2022).

 

Pressmaterial