Lars Ericson Wolke

Lars Ericson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan, tidigare verksam vid Armémuseum och Krigsarkivet, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. I sin forskning har han bland annat fokuserat på svenskt deltagande i internationella militära insatser under och efter kalla kriget. Han har även bidragit med texter i antologierna Sverige undra andra världskriget och Sverige under kalla kriget.

Pressmaterial