Lars Gyllenhaal

Lars Gyllenhaal är författare till bland andra Jan och Nordens frihet (2015), Ryska elitförband och specialvapen (2016) utgivna av Fischer & Co samt Svenskar i strid mot Hitler (2018) utgiven på Lind & Co. Han är också ledamot i Svenska militärhistoriska kommissionen. Hösten 2019 är Lars Gyllenhaal aktuell med en reviderad och uppdaterad nyutgåva av Elitförband i Norden samt Andra världskriget i Sverige – Främmande makter på besök .

Pressmaterial

Böcker