Lars Gyllenhaal

Lars Gyllenhaal är författare till bland andra Jan och Nordens frihet (2015), Ryska elitförband och specialvapen (2016) utgivna av Fischer & Co samt Svenskar i strid mot Hitler (2018) och Andra världskriget i Sverige – Främmande makter på besök (2019) utgivna på Lind & Co. Han är också ledamot i Svenska militärhistoriska kommissionen.

Pressmaterial

Böcker