Lena Teurnell

Lena Teurnell är psykolog och psykoanalytiker med egen praktik. Boken Narcissism – jag mig och mitt är skriven ur ett psykodynamiskt perspektiv.