Mansur Abdulin

Mansur Abdulin (1923–2007) var gruvarbetare innan han frivilligt anslöt sig till Röda armén 1942. Han stred vid Stalingradfronten under inneslutandet av den tyska 6:e armén, deltog i slaget vid Kursk och ansatte tyskarna när de retirerade över stäpperna till Dnepr där han blev allvarligt skadad. Efter kriget återgick han till gruvarbetet.