Mats Svensson

Mats Svensson är född 1973 och utbildad civilingenjör. Han bor på landet utanför Sjöbo i Skåne tillsammans med sin fru och fick ett rejält genombrott med debuten Den trettonde bomben (2020). Efter det har boken De tolv majestäterna (2021) givits ut och närmast kommer Det elfte budet sommaren 2022.

 

Pressmaterial