Peter Stjernström

Peter Stjernström bor växelvis i Stockholm och i ett ombyggt kapell i När på sydöstra Gotland. Hans senaste  böcker är alla spänningsromaner som bygger på fascinerande fenomen och gåtor i natur och vetenskap.

Första delen i serien om Walla Hammar heter Blodmål utkom 2021. Den följs av de fristående delarna Sjösprång (2022) och Smugglarna (2023).

Pressmaterial