Peter Stjernström

Peter Stjernström bor växelvis i Stockholm och i ett ombyggt kapell i När på sydöstra Gotland. Hans senaste  böcker är alla spänningsromaner som bygger på fascinerande fenomen och gåtor i natur och vetenskap.

Första delen i serien om Walla Hammar heter Blodmål utkom 2021. Sjösprång (2022) är den andra fristående delen i serien.

Pressmaterial