Seth Wynes

Seth Wynes är doktorand i klimatstudier vid University of British Columbia. Han har en magisterexamen i miljö- och hållbarhetsvetenskap från Lunds universitet.

Pressmaterial