Yukio Mishima

Yukio Mishima var sin generations främste författare i Japan och fick en våldsam död i samband med att han iscensatte en statskupp i november 1970. När kuppen misslyckades begick han seppuku, rituellt självmord.