Tolstoj mot strömmen

13 juni, 2017

I väntan på utgivningen av Barbara Lönnqvists nyöversättning av Krig och fred passar det bra att lyssna på hennes medverkan i radioprogrammet Bildningsbyrånom författaren och hans verk.

Den ryska författaren Leo Tolstoj föddes 1828. Han var kritisk mot historieskrivningen och jagade efter sanningen. Han var pacifist och angrep kyrkan som välsignade soldater som skulle ut i krig. Idéer om att tsaren, hjältar och den egna adeln skulle vara viktigare än andra i historieskrivningen förkastade han. Han bosatte sig med det vanliga folket ute på landet och levde som han lärde. Professor Barbara Lönnqvist och docent i idéhistoria Kristian Petrof berättar om Leo Tolstojs liv, litteratur och idéer.